Výrobci

Hill´s

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

Obchodní  podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.zonestore.cz jehož

provozovatelem je MVDr.Jan Černý, Kutnohorská 440, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ:40010881,DIČ:CZ5904231256 (dále jen prodávající)

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba,která si objednala zboží prostřednictvím internetového obchodu www.zonestore.cz a souhlasila tak s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V obchodě Zonestore.cz je to MVDr.Jan Černý, Nám.Arnošta z Pardubic 55, 282 01, Český Brod, IČ:40010881,DIČ:CZ5904231256

 Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do čtyř pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Naše produkty jsou dostupné pouze v množství obvyklém pro domácnosti.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Objednávka

Objednávka uzavřená v internetovém obchodě kupujícím je závazná. Je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem akceptace ze strany prodávajícího a předáním objednaného zboží k přepravě.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že s nimi souhlasí a byla tak splněna informační povinnost uvedená v příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné, úplné a správné vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí formuláře při registraci v internetovém obchodě.

Ceny

Ceny zboží jsou konečné a jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH s vyjímkou zjevných chyb, ceny za dopravné a balné jsou uvedeny včetně DPH.Cena uvedená jako souhrná na objednávce je konečná včetně DPH.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí.

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vlastní postup odstoupení od kupní smlouvy se řídí těmito podmínkami:

Před vrácením zboží zašle kupující e-mailem nebo poštou formální odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky.Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno nejpozději 14 dní od převzetí zboží (datum odeslání)

Kupující vracené zboží zašle na své náklady prostřednictvím některého z přepravců nebo vrátí na výdejním místě osobně nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy. Zboží musí být v původním obalu, úplné, nepoškozené a bez známek užívání či opotřebení jinak má prodávající právo snížit cenu zboží v závislosti na stupni opotřebení.Zásilky zaslané na dobírku nebudeme akceptovat.

Vrácená částka se bude rovnat částce, kterou zákazník za zboží zaplatil  sníženou o rozdíl mezi nejlevnějším nabízeným poštovným a tím, které bylo fakturováno. Peníze za zboží budou odeslány buď bankovním převodem (bez poplatku) nebo poštovní poukázkou ( poplatek 30 Kč za poštovní transakci), který bude odečten z částky, která bude vrácena zákazníkovi. .

Termín vrácení peněz je do 14 dnů po obdržení vráceného zboží prodávajícím.

Pokud zákazník odmítne převzít zásilku (nevyzvedne ji na poště i když je informován o uložení zásilky)a neodstoupí od smlouvy má prodávající v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním a vrácením zásilky.

Pokud je zboží vráceno dopravcem jako nedoručitelné v důsledku špatně uvedené adresy v objednávce, považuje se takto vrácená zásilka za zboží, které bylo odmítnuto zákazníkem a platí pro něj stejná pravidla jako u nevyzvednutí zásilky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí, je dlohodobě nedostupné či se již nedodává nebo se u zboží, které není na skladě o více jak 10% změnila cena dodavatele zboží, nebo je vinou chyby v softwaru nebo lidskou chybou uvedena v e-shopu cena, která neodpovidá zcela zjevně ceně na trhu a zboží není uvedeno jako akce nebo mimořádná sleva.

V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího pro dohodu o dalším postupu. Pokud kupující na dohodu nepřistoupí a zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částku převedena zpět na jeho bankovní účet nebo složenkou a to bez poplatků.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby (krmiv) dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. 

Výměna zboží

Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 30 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

1. zboží musí být odesláno do 14ti dnů po fyzickém převzetí zásilky a zároveň musí být zasláno písemné oznámení na naši emailovou adresu uvedenou v kontaktech. Zboží musí být odesláno na Vaše náklady na adresu eshopu.

2. zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a v originálním obalu, schopné dalšího prodeje

3. zásilka musí obsahovat originál FAKTURY a písemnou žádost o výměnu zboží, kde bude uvedeno jaké zboží požadujete při výměně ( název, číslo produktu a počet kusů)

Zboží na dobírku NEPŘIJÍMÁME

Zboží je nutné zaslat na adresu provozovny, ze které Vám bylo původně odesláno (adresu naleznete v hlavičce FAKTURY ). 

Vyměněné zboží bude předáno dopravci do 4 pracovních dnů.

Zásilku ve vlastním zájmu pošlete jako doporučený balík s pojištěním na hodnotu zboží za ztrátu při přepravě neodpovídáme.

Po přezkoumání neporušenosti zboží bude uskutečněná výměna zboží. Vyměněné zboží Vám bude odesláno na Vaši adresu  za cenu poštovného.

V případě rozdílu cen při výměně zboží bude tento rozdíl přefakturován.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci, bohužel akceptovat požadavek na výměnu a zboží bude vráceno zpět.

Zboží je možné do 14 dnů od převzetí vyměnit i osobně.

Cena dopravy

Všechny ceny jsou konečné v našem případě s DPH u veřejných přepravců a platí pro jednu zásilku do hmotnosti 30 kg. Pokud zboží přesáhle uvedené  hmotnosti nebo budeme-li je muset rozdělit do více balíků. Pak u každého balíku bude  účtováno poštovné.

Záruka a reklamace

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, pokud výrobce nestanoví jinak. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Pravidly reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a viz. Reklamační řád. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující potvrzuje,že se s reklamačními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Ochrana osobních údajů

Prodej obchodu se řídí  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Všechny poskytnuté osobní data zákazníků jsou použity k vyřízení objednávky a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří veřejné přepravní služby.

Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje,že nutná osobní data poskytl dobrovolně a souhlasí se zpracováním osobních údajů nutných pro zpracování a realizaci objednávky. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnosti užívá výhradně pro svou vnitřní potřebu společnosti. Kupující má právo žádat odstranění jeho osobních údajů  a na základě jeho písemné žádosti pak budou data neprodleně odstraněna.

Smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek budou uchovávány u prodávajícího po dobu 3 let a kupující má právo do nich nahlížet nebo požádat o jejich kopie.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující okamžikem potvrzení objednávky  dává souhlas s obchodními podmínkami. V případě, že  tyto obchodní podmínky neupravují vztah kupujícího a prodávajícího pak se řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.Změna podmínek vyhrazena.

Podmínky vstupují v platnost 23.12.2013


Napište nám

Naše linka je k dispozici 24/7

Telefon:+420 725 950 491

Kontaktujte prosím naši hotline

Novinky

přidán sortiment krmiv Hill´s

PayPal